Vážení přátelé, sympatizanti,

dovoluji si Vás jménem TŠ  Tenisek požádat o zvážení sponzorského daru, který by napomohl rozvoji tenisu a smyslupného naplnění volného času dětí. Služeb TŠ nebo TK můžete využít Vy a Vaši blízcí. Za sponzorský dar považujeme i pronájem reklamních ploch uvnitř i vně areálu. Každého sponzorského daru si v této ekonomicky složité době velice vážíme.

V případě, že zvažujete poskytnutí sponzorského daru pro naši TŠ, kontaktujte mě.

Tonda Jeřábek 602 146 359, tonda.jerabek@tenisek.cz

 Všem našim sponzorům srdečně děkujeme!Město Buštěhrad

EMOT-medico, s.r.o.

Mtrans - Martin Dvořák